به نام خدای این شب ها


نمی دونم تا حالا شده دلتون برای کسی تنگ بشه اما ندونید کی؟ بی قرار باشید اما ندونید برای چی؟  دلتون بخواد کسی رو صدا کنید اما ندونید  چرا؟


بعضی وقت ها که بهش فکر می کنم می خواد گریم بگیری . حس شیرین دل تنگ بودن برای خدایی که خیلی وقته فراموشش کردم. خدایا ....تومن رو در آغوش گرفتی ولی من....خدایا ....تومن رو همیشه دوست داشتی ولی من....خدایا ....دلت برای من تنگ میشه ولی من....خدایا.....می گی برمی گرده میدونم ولی من...ولی من... ولی من ....


یه حسی که می گه می خوام برگردم ...یه حسی که می گه چقد دلتنگم...یه حسی که میگه هواتو کردم...یه حسی که میگه ...


خلاصه دلم شکسته...وقتی یاد شب آخر تو طلائیه می افتم... خدایا.وقتی یاد سه را شهادت توی غروب دلتنگی می افتم...خدایا.


هواتُ کردم...هواتُ کردم می دونم هوامُ داری...دلم می خوادکه...دلم می خواد صدات کنم صدامُ داری؟ ...شب های جمعه دعا کمیل رو می خونم با بی قراری...هوامُ داری.

....ونک

منبع : منتظرانگام اول
برچسب ها : خدایا ,هوامُ داری ,هواتُ کردم ,افتم خدایا ,خدایا تومن